Muuttoluuri 040 587 9721 Ota yhteyttä!

Vuokrausehdot

1. Sopijaosapuolet

Seuraavia ehtoja sovelletaan vuokralleantajan, Muutto Jylhän Oy (Stroko Oy) Kovenkyläntie 4240950 Muurame, Y-tunnus: 1060567-9 (jäljempänä Vuokraamo) ja vuokralleottajan (jäljempänä Asiakas) välillä.

2. Ajoneuvon luovutus- ja palautusehdot

a) Vuokraamo luovuttaa ajoneuvon käyttökuntoisena Asiakkaalle sovittuna ajankohtana ja sovitussa paikassa. Ellei Asiakas saa ajoneuvoa käyttöönsä Vuokraamon tekemän virheen johdosta, hän on oikeutettu virhettä vastaavaan alennukseen.

b) Asiakas sitoutuu olemaan varauksen mukaisesti sovittuna ajankohtana sovitussa paikassa vastaanottamassa ajoneuvon. Asiakas sitoutuu ottamaan valokuvat vuokrattavasta ajoneuvosta ennen ja jälkeen vuokrauksen jotta voi todistaa missä kunnossa auto oli vuokrattu sekä palautettu. Mikäli valokuvia ei ole otettu ja ajoneuvoon on tullut vaurioita katsotaan Asiakkaan nämä tehneen. Vuokra-ajan päättyessä asiakkaan on palautettava ajoneuvo Vuokraamon edustajalle tai sovittuun lukittuun avainkaappiin. Asiakkaan myöhästyessä ajoneuvon palautuksesta, Vuokraamolla on oikeus veloittaa 150 €:n myöhästymismaksun. Myöhästymismaksu katsotaan aina tapauskohtaisesti. Auton avaimet on aina palautettava Vuokraamon henkilökunnalle tai ennalta sovittuun lukolliseen kaappiin.

c) Jos Asiakas jättää palauttamatta ajoneuvon vuokra-ajan päättyessä eikä vuokrasopimuksen pidentämisestä ole sovittu Vuokraamon kanssa, asia ilmoitetaan poliisille.

d) Vuokraamolla on oikeus olla luovuttamatta ajoneuvoa, jos ilmenee, että Asiakas ei ole kykenevä ajoneuvon ehdot täyttävään käyttöön. Ajoneuvoa ei luovuteta, mikäli asiakkaalla ei ole esittää voimassaolevaa ajokorttia.

e) Asiakkaan luottotiedot tarkistetaan ennen vuokrauksen alkua, mikäli asiakkaan luottotiedot eivät ole kunnossa asiakkaalta peritään vähintään 600€ vakuusmaksu* joka palautetaan vuokrauksen jälkeen mikäli auto on palautettu siinä siinä kunnossa kuin noudettaessa.  *Vakuusmaksu katsotaan aina tapauskohtaisesti ja maksimissaan se on omavastuun verran 1600€. Luottotietojen ollessa kunnossa vakuusmaksua ei veloiteta.

3. Vuokra-aika

a) Vuokra-aika alkaa siitä hetkestä kun Asiakas vastaanottaa auton ja päättyy etukäteen sovittuna vuokra-ajan päättymisajankohtana. Vuokra-ajan laskutus tapahtuu varatun ajan mukaan eikä Asiakkaalle makseta hyvitystä, vaikka tämä palauttaisi auton ennen vuokra-ajan päättymistä.

b) Asiakkaan tulee huolehtia siitä, että on paikalla vastaanottamassa auton sovittuna ajankohtana sovitussa paikassa. Myöhästyminen saattaa johtaa vuokra-ajan alkamisen siirtymisen uudelleenmääriteltävään myöhempään ajankohtaan.

c) Vuokra-ajan pidennys kesken vuokra-ajan edellyttää, että ajoneuvo on käytettävissä. Varauksen pidennys veloitetaan hinnaston mukaan kuin se olisi erillinen uusi varaus.

4. Ajoneuvon käyttö

a) Asiakas on velvollinen huolehtimaan ajoneuvosta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan ajaessaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Asiakas sitoutuu käyttämään autoa vain sille tarkoitetulla tavalla.

b) Asiakas sitoutuu itse kuljettamaan autoa, mikäli Asiakas luovuttaa ajoneuvon toiselle henkilölle on hän itse vastuussa autosta. Asiakkaan tulee esittää autoa vastaanottaessaan voimassa oleva ajokortti.

c) Auton käyttäminen lainvastaisiin tarkoituksiin, hinaukseen, kilpailuihin tai niiden harjoituksiin, ajo-opetukseen sekä jäällä ajamiseen virallisesti merkittyjen jääteiden ulkopuolella on kielletty.

d) Auton jäädessä hetkeksikin pysäköidyksi, se on ehdottomasti lukittava.

e) Asiakkaan tulee aina video- tai valokuvata auto ennen vuokrauksen alkua jotta asiakas voi tarvittaessa todistaa missä kunnossa otti auton käyttöön. Asiakkaan tulee myös video- tai valokuvata auto vuokrauksen päätyttyä vaikka uusia vaurioita ei olisikaan, näin ollen asiakas voi tarvittaessa todistaa myöhemmin missä kunnossa palautti sen. Mikäli asiakas ei ole ottanut vuokrattavasta ajoneuvosta kuvia vuokrauksen päättymisen jälkeen ja henkilökunta huomaa autossa uusia vaurioita, on asiakas vastuussa uusista vaurioista. On kaikkien meidän etu, että autot säilyvät hyvässä kunnossa ja kustannukset kurissa. Näin pystymme tarjoamaan laadukasta vuokrauspalvelua edullisilla hinnoilla jatkossakin.

Videokuvaa tai valokuvaa auto eri kuvakulmista siten että auton koko keula, perä ja molemmat sivut näkyvät kuvissa ennen ja jälkeen ajon. Säilytä kuvat itselläsi 2 kuukauden ajan vuokrauksen päätyttyä. Valokuvat ovat omaksi turvaksesi mahdollisissa vaurioselvittelyissä.

d) Ajoneuvossa tupakointi on ehdottomasti kielletty. Ellei Asiakas noudata tätä kieltoa, Vuokraamolla on oikeus vaatia 200 €:n maksu sopimusrikosta.

5. Asiakkaan korvausvastuu

a) Asiakas on velvollinen korvaamaan ajoneuvolle ja sen varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot sekä ajoneuvon seisonta-ajasta aiheutuneet kustannukset. Vuokraamo laskuttaa Asiakasta korjauskustannusten osalta Vuokraamon valitseman korjaamon korjauskustannuslaskelman mukaan sekä seisonta-ajasta voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Edellä mainittujen kustannusten korvausvastuun enimmäismäärä on

Omavastuun alentaminen korvaa myös tuulilasiin tulleet kiveniskut 0€ omavastuulla.

b) Mikäli Asiakas aiheuttaa vaurioita toiseen ajoneuvoon tai kiinteään ominaisuuteen, laskuttaa Vuokraamo Asiakasta toisen ajoneuvon korjauskustannusten ja muiden mahdollisten korvattavien korvausten mukaan, kuitenkin enintään kulloinkin valitun korvausvastuun enimmäismäärän, riippumatta siitä, korvaako Vuokraamon ajoneuvon liikennevakuutus vahingon.

c) Vuokraamo ei ole velvollinen korjauttamaan ajoneuvolle sattuneita vaurioita laskuttaakseen Asiakasta aiheutetuista vahingoista.

d) Asiakas on vastuussa kaikista ajoneuvon käyttämisestä johtuvista yksityis- ja rikosoikeudellisista sekä viranomaismaksuista, kuten ylinopeudesta määrättävistä sakoista ja rikesakoista sekä pysäköintivirhemaksuista. Mikäli Asiakas ei maksa sakkoa, yksityis- tai rikosoikeudellista maksua sen alkuperäisellä laskulla, Vuokraamolla on oikeus ilmoittaa Asiakkaan tiedot sakon, yksityis- tai rikosoikeudellisen maksun antajalle. Tällaisissa tapauksissa Vuokraamo perii veloitettavan summan lisäksi 50 €:n käsittelymaksun.

e) Asiakas on velvollinen korvaamaan ajoneuvon epätavanomaisesta likaantumisesta johtuvat siivous- ja puhdistuskustannukset.

f) Mikäli asiakas ei palauta ajoneuvon palautuksen yhteydessä vuokraamiansa nokkakärryjä, Vuokraamolla on oikeus veloittaa asiakkaalta 50 €. Mikäli asiakas palauttaa nokkakärryt 3 vrk:n kuluessa ajoneuvon palautuksesta, Vuokraamo palauttaa edellä mainitun 50 € asiakkaan ilmoittamalle pankkitilille 7 vrk:n kuluessa.
Jos ajoneuvolle tai Vuokraamolle aiheutuneet vahingot ovat seurausta vuokraajan tahallisuudesta, törkeästä tuottamuksesta, ajoneuvon käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena tai ajoneuvon käyttämisestä edellä olevassa kohdassa 4 kielletyllä tavalla taikka siitä että Asiakas on muuten olennaisesti rikkonut tämän sopimuksen ehtoja, vuokraaja on velvollinen korvaamaan vahingon kokonaisuudessaan. Vuokraaja vapautuu korvausvelvollisuudesta jos Vuokraamo saa täyden korvauksen vastapuolen liikennevakuutuksen perusteella tai vahingon aiheuttajalta.

g) Ajoneuvoa ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle ilman erillisiä sopimuksia, mikäli asiakas laiminlyö ilmoitusvellisuuden ja ulkomailla tapahtuu vahinko/varkaus on asiakas vastuussa aiheutuvista vahingoista täysimääräisesti ilman maksimikattoa. Maastapoistumisluvan, Green Cardin sekä ajoneuvon teknisen osan saatte mukaan henkilökunnaltamme. Maastapoistumisluvan hinta vaihtelee eri maiden mukaan, maksut alkaen 80 euroa. Ilmoitathan kohdemaan ennen vuokrauksen alkua.

h) Vuokraaja vastaa väärän polttoaineen tankkaamisesta tai käytöstä autolle aiheutuvista vahingoista täysimääräisesti ilman maksimikattoa.

6. Vuokraamon korvausvastuu

Vuokralleantaja ei ole korvausvelvollinen matkan keskeytyksestä johtuvien viivästyksien takia. Vuokraamo ei ole vastuussa, jos auto on vahingoittunut edellisen vuokran aikana niin, ettei uusi vuokra-aika voi alkaa sovittuun aikaan. Pyrimme kuitenkin hankkimaan vuokraajalle vastaavan auton käyttöön vuokrauksen ajaksi ja ilmoitamme vuokraajalle tilanteesta heti sen ilmetessä.

7. Löytötavarat

Vuokraamo ei vastaa autoon jätetystä omaisuudesta.

8. Auton tankkaus

Autot palautetaan aina tankki täynnä. Et varmaan itsekään toivoisi että edellinen siirtäisi lyhyen ajonsa sinun maksettavaksesi. Vajaalla tankilla palautetusta autosta perimme polttoaineen lisäksi 50 euron sakkomaksun. Vuokraaja vastaa väärän polttoaineen tankkaamisesta tai käytöstä autolle aiheutuvista vahingoista täysimääräisesti ilman maksimikattoa.

9. Vahinkotapaukset

a) Varkaustapauksissa asiakkaan on otettava välittömästi yhteyttä Poliisille.

b) Liikennevahingon sattuessa asiakkaan on aina otettava yhteyttä Vuokraamoon ja täytettävä vahinkoilmoitus. Syyllisyyden ollessa epäselvä tai henkilövahingon sattuessa, asiakkaan on otettava välittömästi yhteyttä myös poliisiin tai hätäkeskukseen.

c) Ajoneuvon teknisen vian, polttoaineen loppumisen tai rengasrikon sattuessa on otettava yhteyttä OP-Pohjola Autoapu 24h -palveluun. Palvelu on käytössä 24/7h 0303 0303 (puhelun hinta 0€/min).

10. Maksaminen paikan päällä

a) Vuokraamon hyväksymiä maksuvälineitä ovat suomalaiset pankkikortit, Visa Debit/Credit/Electron, Maestro, JCB, MasterCard. Vuokrausta ei voi maksaa käteisellä!

11. Varauksen tekeminen sekä peruutusehdot

Varaukset tehdään nettisivuiltamme varauskalenterista tai soittamalla. Asiakas saa tehdystä varauksesta sähköpostivahvistuksen ilmoittamaan sähköpostiin. Peruutuksen voi tehdä maksutta soittamalla tai lähettämällä sähköpostia 7 vuorokautta ennen varauksen alkua, mikäli peruutusta ei tehdä ennen 7 vrk joutuu asiakas maksamaan 25€ peruutusmaksun / varaus sekä mikäli vuokraus kestää yli 1vrk ensimmäinen vuorokausi 25€ ja tämän jälkeen 15€/vrk. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan ennen vuokrauksen alkua perätiin lisäksi 50€ sakkomaksu. Vapaaehtoinen ja lisämaksullinen peruutusturva mahdollistaa auton vuokraushinnan palauttamisen täysimääräisenä, mikäli asiakas peruu varauksen vähintään kaksi tuntia ennen varauksen alkua. Palautus ei koske asiakkaan maksamaa peruutusturvan hintaa.

12. Arvonlisävero

Kaikki näissä vuokrausehdoissa sekä hinnastossa ilmoitetut euromäärät sisältävät kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron.